Home / WSZYSTKIE ARTYKUŁY / 70 lat Wydziału Nauki o Żywności – Ile się zmieniło? Granty, nowe kierunki oraz plany infrastrukturalne

70 lat Wydziału Nauki o Żywności – Ile się zmieniło? Granty, nowe kierunki oraz plany infrastrukturalne

DSC_0031

Od czasu do czasu na blogu będę teraz także publikować artykuły informacyjne z serii – „Co dzieje się w Olsztynie”, ze względu na moje praktyki w gazecie olsztyńskiej.

Ponieważ tekst mój przygotowywałam tylko na max 3000 znaków a uważam, że cała impreza na Wydziale Nauki o Żywnieniu była dość interesująca i warto moją pracę wkleić i tutaj, opublikuję mój konspekt nad którym pracowałam całą sobotę.

Są w nim nie tylko interesujące rzeczy związane z badaniami i nauką o mleku, ale również plany rektora prof. Góreckiego, dotyczące infrastruktury Kampusu.

W piątek 11 września b.r. w Auli im. prof. E. Pijanowskiego odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności poświęcone Jubileuszowi 70 lecia Wydziału pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Marka Sawickiego oraz rektora UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.

Na inauguracji wygłoszono kilka referatów okolicznościowych oraz wręczono pamiątkowe medale jubileuszowe 12 profesorom Uniwersytetu oraz kilku zaproszonym gościom m. in. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu,  Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego panu Gustawowi Markowi Brzezinowi, prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi, prof. Jerzemu Chyłkowi, radcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicielowi Polski w stałym Komitecie do spraw badań rolnictwa przy Komisji Europejskiej, oraz Annie Wasilewskiej, członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Halinie Ciunel przewodniczącej Rady Miasta Olsztyn.

Dziekan prof. Bogusław Staniewski powitał  zaproszonych gości, oraz opowiedział nie tylko o historii wydziału ale również o jego sukcesach, nowych projektach.

Począwszy od środowiska akademickiego w Cieszynie, którego historia zaczęła się w Poznaniu już w 1919 r., nauczanie akademickie o żywności trafiło do Olsztyna.  W 1950 r. powołana Olsztyńska Wyższa Szkoła  Rolnicza, uruchomiła Katedry t.j.: Chemia Mleka i Przetworów Mleczarskich, Mikrobiologia Technicznej, Technologii Mleczarstwa, Maszynoznawstwo Mleczarskiego oraz Ekonomia i Organizacji Produkcji Przemysłu Mleczarskiego. W pierwszym okresie istnienia gościła w swoich murach 177 studentów.

W 1999 r. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie zmienia nazwę na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, posiadając już 12 Wydziałów, 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Przez wiele lat istnienia rozwinęła się i w 1982 r. uruchomiła halę technologiczną. Sukcesem okresu 2005- 2008 było uzyskanie i finansowanie przez Unie Europejską Warmińsko-Mazurskiego Centrum Doskonałości Mleczarstwa WAMADAIREC. Ze środków Unii Europejskiej wyposażono także w aparaturę badawczą laboratorium. W tym okresie dzięki dodatkowym funduszom, trwały przygotowania do rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Centrum Badawczego.

W dniu obecnym na samym Wydziale Nauki o Żywności kształci się prawie 1200 studentów, 35 doktorantów oraz 50 uczestników studiów podyplomowych. Wydział posiada 4 kierunki studiów tj.: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Gastronomia i Sztuka Kulinarna.

Innowacyjnym kierunkiem, dostępnym na uczelni od tego roku jest Broker innowacji w przemyśle spożywczym. Wspólnie z Uczelnią w Offenburgu w Niemczech mają odbywać się także, kształcenia w języku angielskim na specjalności inżynieria żywności (food engineering) na II stopniu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.

Do sukcesów Wydziału w ostatnim okresie zaliczyć należy unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej z dotacji Unijnych m. in. Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa. Sukcesy Uczelni to także uzyskanie dofinansowania w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w konkursach na realizację w kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Dofinansowanie dostał również kierunek Sztuka Kulinarna cieszący się coraz to większym zainteresowaniem. Wydział może się pochwalić także, iż jest beneficjentem Konkursu na milion organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki staraniom władz uczelni studenci mogą korzystać z programów tj. MOSTAR, możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, wybór przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni, jak również atrakcyjny program zagraniczny ERASMUS -gdzie następuje wymiana studentów miedzy różnymi krajami. Na wydziale przeprowadzane są także badania naukowe, przyznane granty obecnie obejmują 2 projekty badawcze związane ze związkami mineralnymi w produktach mleczarskich oraz właściwości reologiczno-sensoryczne serów.

Na wydziale w okresie 70 lat ukończyło studia 14 tysięcy osób, w tym 1000 osób studia podyplomowe. Ponad 420 studentów uzyskało stopień doktora a  180 stopień doktora habilitowanego i  profesora. Aktualnie kadra wydziału  to 125 nauczycieli akademickich, w tym 17 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych oraz 10 adiunktów. 81 doktorów i pozostałych inżynierów, magistrów. Sama kadra wysokiej klasy specjalistów naukowo-technicznych i pracowników administracji to 59 osób.

prof Bogusław Staniewski Dziekan

Słowa dziekana prof. Bogusława Staniewskiego, podkreślają że ta uroczystość była przede wszystkim wyrazem uznania i podziękowania wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, za wkład jaki wnieśli w organizację i rozwój wydziału.

Sztuka serowarska, bo od niej się wszystko zaczęło prawie 100 lat temu, w II połowie lat czterdziestych czyli zaraz po wojnie potrzebowała kształcenia się w tym kierunku. Dr Tadeusz Rylski jeden z pierwszych wykładowców Wydziału Mleczarstwa nauczał studentów na Wydziale Mleczarsko-Jajczarskim, później w 1945 r. zmieniono nazwę Wydziału na Mleczarsko-Serowarski w związku z postępowania z mlekiem. Żadna gałąź przemysłu spożywczego w tamtych czasach nie była tak rozwijająca się jak mleczarstwo, stąd potrzeba kształcenia w tym kierunku oparła się o poziom właśnie akademicki.

 – Rodowód Wydziału  wywodzi się z mleczarstwa – tymi słowami zaczął swój wykład prof. dr hab. inż. Janusz Budny – Jego wypowiedzi były dowcipne i zabawne, ale przy tym także podkreślał wagę powstania wydziału za jeden z ważnych czynników rozwoju polskiej wsi i towarów, rozwoju wyspecjalizowanych osób w przemysłach tj. mleczarstwo. Potrzeba kształcenia się w tym kierunku była konieczna, istniały bowiem duże zagrożenia związane z higieną produkcji mleka. Cytował przysłowia takie jak „… mlekiem i miodem…”, „jak paczek w maśle”, czy „krowa nasza żywicielka” lub „wyssane z mlekiem matki”. Mówił  także, że mleko należy czuć i rozumieć.

Cytując słowa z  Jubileuszu 50 lat Szkoły Mleczarskiej we Wrześni, wyjaśnił dlaczego człowiek wymyślił sposoby przedłużenia przydatności mleka do spożycia po za organizmem matki, dlaczego zaczął je przetwarzać, obmyślać jego technologię, naciskając na bezwzględne przestrzeganie zasad higieny w postępowaniu z mlekiem.

Wystąpienie swoje na uroczystości miał również były absolwent wydziału mgr. inż. Edward Bajko, prezes SM SPOMLEK, który wspomniał, że kiedyś gdy studiował przerób mleka na sery nie był jego pasją, ale z biegiem czasu specjalizując się i pracując przy serach stał się fachowcem tej dziedziny. Podkreślił, jak ważna jest rola badań bakterii, skoro sery dojrzewające nie udają się bez mleka pasteryzowanego. Po wprowadzeniu komputeryzacji w mleczarniach informatykom obsługującym linię nigdy nie udało się zrobić odpowiedniego sera. Dlatego, jak ważna jest obsługa produkcji przez wyszkoloną naukowo w tej właśnie dziedzinie kadrę?

 

mgr inż Edward Bejko Prezes SM Spomlek

Rektor UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki podsumował wesoło i optymistycznie całą część Wykładów okolicznościowych, złożył życzenia gościom, podziękował współpracownikom, profesorom. Wydział jest głównym ogniwem rozwojowym nauk o życiu  zwłaszcza o żywności w Olsztynie.

– Gdyby nie wy, nie byłoby uratowane polskie mleczarstwo i przemysł – tymi wzruszającymi słowami pokierowanymi do kadry starszych profesorów, także wymienionych tych już nieżyjących rektor prof. Górecki podkreślał ważność walki o polskie mleczarstwo także na uczelni. – Sukcesy uczelni to praca wielu osób i należy zawsze pamiętać i szanować tych, których już tu z nami nie ma.

Obiecał również, że uczelnia zmodernizuje stadion, zmodernizuje budynek zootechniki, zbuduje hale tenisową, dostępną także dla mieszkańców i transport sportowo-rowerowy w kampusie miasteczku akademickim, takie ma plany rektor i będzie dążył do tego, aby wszystkim studentom i nie tylko przebywało się tu przyjemnie.

Uroczystość na koniec wystąpień uatrakcyjnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo.

70 lecie Wydziału Nauki o Żywności

Główna część uroczystości obchodów 70 lecia Wydziału Nauki o Żywności zakończyła się wspólnym zdjęciem przed Aulą im. prof. E. Pijanowskiego.

Obchody zakończyły się złożeniem kwiatów w Alei Absolwentów i odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Śmietanie, przyczynił się bardzo do rozwojowi uczelni i był znakomitym naukowcem i profesorem.

 

6 komentarzy

 1. o! a ja się dowiedziałam wielu rzeczy z tego artykułu!

 2. ,Wszystko pięknie- mleko to jak struga życia, z niego powstaje wszystko i w kolejności…
  Z jednym zgłoszę sprzeciw – Człowiek jako jednostka ułomna do swego funkcjonowania potrzebuje właśnie bakterii…
  Pozdrawiam

  • Asiu ale tu właśnie o bakterie chodzi, zgłosiły sprzeciw i przy serze dojrzewającym zrobiły psikusa… :-) Kiedyś z bakterii wychodziły sery dojrzewające dziś już nie… i to badają naukowcy m. in. :-) na takich uczelniach :-
   ) pozdrawiam serdecznie

 3. Piękna uroczystość. Tylko dlaczego jest tyle niezdrowej żywności?Pozdrawiam Mino. :)

  • ;-) mleko jest zdrowe…. ;-) a tak serio to ponoć bakterie teraz są jakieś takie dziwne nie to co kiedyś, widzisz TERESKO sam prezes SM SPOMLEK Edward Bajko podkreślił właśnie to…. i że potrzeba fachowców naukowców jest nieoceniona, maszyny, komputery tego nie załatwią, sam ser dojrzewający musi być zrobiony z mleka pasteryzowanego bo ze zwykłego już nie wychodzi właśnie przez bakterie…. Pozdrawiam :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.